Abelles

Gestió a BARCELONA ciutat:

Les abelles i els borinots (família Apidae) són un bioindicador de la salut de la ciutat, alhora que constitueixen un recurs important per a la pol·linització de les plantes i la millora general de les zones verdes.

Les abelles urbanes no solen ser visibles per a tothom, però des de sempre han coexistit amb la ciutadania, es refugien en troncs d’arbres i edificis buits i s’alimenten gràcies a les flors que troben a prop seu.

En tractar-se d’una espècie cada cop més amenaçada, les tasques de cura i protecció esdevenen molt importants a l’entorn urbà.

L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb la biodiversitat i té cura dels eixams d’abelles (Apis mellifera) que hi ha a la ciutat.  Aquestes actuacions són habituals a la via urbana i representen una necessitat real en què intervé un equip multidisciplinari de professionals.

Altres grans capitals del món també formen part d’aquest moviment a favor de les abelles urbanes i de la seva conservació.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Hotels per insectes pol·linitzadors

Barcelona té instal·lats 10 ‘Hotels d’insectes’ a diversos parcs públics de la ciutat amb l’objectiu de proporcionar substrats de nidificació a tot un seguit d’abelles solitàries que participen de forma molt important en el procés de la pol·linització.

Els insectes pol·linitzadors com les abelles estan en regressió arreu degut a diversos problemes com l’ús excessiu de fitosanitaris, la fragmentació de l’hàbitat i en general la pèrdua d’hàbitats herbacis de qualitat.

En un context urbà, un dels factors que limiten el seu desenvolupament és precisament trobar un lloc adequat per fer-hi el niu on col·locar-hi els ous. Moltes d’aquestes espècies fan niu en materials vegetals  i en les seves cavitats de manera que amb aquestes estructures se’ls proporciona un niu on desenvolupar-se.

La creació d’aquests hotels d’insectes és una acció vinculada a la mesura de govern Infraestructura Verda Urbana, que busca afavorir estructures per al refugi, aliment i reproducció de la fauna urbana. El projecte s’inclou dins la línia 2 de la mesura “Naturalitzar espais verds existents” que busca potenciar els serveis eco-sistèmics per obtenir els màxims beneficis socials i per la salut.

El projecte està liderat conjuntament per l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB) i amb participació d’Escoles + Sostenibles i la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat.

Els parcs on s’instal·len els hotels d’insectes són:

  • Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer
  • Jardins de Joan Brossa
  • Parc de Joan Miró
  • Parc de la Ciutadella
  • Parc del Clot
  • Parc de Diagonal Mar
  • Parc Güell
  • Parc del Putxet
  • Parc de la Guineueta
  • Parc de la Trinitat Vella