desparasitació – vacunació – esterilització

1. La DESPARASITACIÓ DEL NOSTRE GAT ÉS MOLT IMPORTANT PER EVITAR PROBLEMES DÈRMICS I TRANSMISSIONS DE MALALTIES!

2. Enllaç: VACUNACIÓ GAT

3. L’ESTERILITZACIÓ ÉS UNA INTERVENCIÓ MOLT SENZILLA QUE TÉ MOLTS AVANTATGES:

ESTERILITZACIÓ

Raons mèdiques, prevenció, millora o cura de:

  1.  Problemes de pròstata.
  2.  Tumors (testicle, mama…).
  3.  Infeccions de la matriu.

Prevenció o millora de problemes de comportament:

  1. Marcatge.
  2. Escapades buscant còpula.
  3. Dominància.
  4. Sexuals (munten coixins, cames…)

Evitem l’ansietat causada per les hormones sexuals. És un gran error comparar el seu comportament amb el de l’ésser humà.

– Control de la reproducció: evitem camades indesitjades.

L’únic que haurem de controlar és el seu pes ja que el seu metabolisme va més lent i tendeixen a engreixar-se. Això té una fàcil sol·lució, controlar la quantitat i el tipus de pinso que menja.

Recordeu que les femelles no es poden esterilitzar durant el zel, cal que ens esperem un mes per poder realitzar la intervenció.