ELS ANIMALS NO SÓN COSES

Article 2.2 de la LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS de Catalunya

ELS ANIMALS SÓN ÉSSERS VIUS DOTATS DE SENSIBILITAT FÍSICA I PSÍQUICA, I TAMBÉ DE MOVIMENT VOLUNTARI, ELS QUALS HAN DE REBRE EL TRACTE QUE, ATENENT BÀSICAMENT LES NECESSITATS ETOLÒGIQUES, EN PROCURI EL BENESTAR.

Els animals NO SÓN COSES, així doncs no es poden regalar sinó que es donen en adopció: