ECOLOGIA

La relació que hi ha entre els éssers vius i el medi en el que viuen és bàsica per a mantenir un equilibri de benestar global.

No només hem de mirar de respectar i cuidar l’entorn natural fora dels nuclis de poblacions humanes sinó també els espais naturals que ens trobem dins d’aquests.

FAUNA URBANA

Són els animals que viuen a les ciutats. Ens trobem amb diferents grups:

  • Aus: coloms, pardals, ànecs, etc.
  • Insectes pol·linitzadors: abelles, borinots, papallones, etc.
  • Animals domèstics: gat i gos.
  • Colònies de gats.
  • Animals exòtics: cotorres, tortugues de florida, etc.
  • Amfibis, rèptils i mamífers: granotes, tortugues, sargantanes, dragó comú, esquirols, ratolins, etc.