Conillets d’índies

La zona d’origen del conillet d’índies és Colombia, Ecuador i Perú.

El conillet d’índies és un mamífer rosegador que pot arribar a un pes de fins 1 kg (800gr – 1,3 kg). Té una mida de 22 a 25 cm i pot viure entre 5 i 8 anys.

cobaya-rex-630x330

La seva domesticació va ser per a consum humà (carn i pell) fa 2500 anys als Andes.

El conillet d’índies també és un animal molt comú per a l’experimentació en biomèdica, per aquest motiu l’expressió cobaya o conillet d’Índies s’utilitza popularment com a sinònim d’objecte d’experimentació.

En l’actualitat es cria cada vegada més per comercialitzar-lo com animal de companyia pels nens petits. Recordem que els éssers vius no són una mera mercaderia, no és ètic la seva venda.

També s’ha de recordar, ja que passa constantment sobretot al Nadal, que mai s’ha d’adoptar un animal simplement perquè ho demanin els nens. Els adults hem de prendre sempre una decisió meditada i responsable, hem de voler també adoptar per nosaltres mateixos ja que els nens es cansaran en no res, un cop passi l’emoció inicial. Com hem comentat viuen entre cinc i vuit anys, això vol dir que són la nostra responsabilitat a llarg termini. Si els abandonem tindran una mort assegurada perquè no saben buscar-se el menjar al ser nascuts en captivitat i per la gran quantitat de depredadors que hi han.

Pels que ja en teniu un a casa recordeu:

Alimentació= pinso, fenc, palla i vitamina C. Aigua i aliment sempre a disposició.

Maneig= gàbia ample amb objectes per rosegar. Aïllar del fred i corrents d’aire.

Veterinari= un cop l’any.