Peixos

Els peixos més comuns a la ciutat, com les gambúsies (Gambusia sp.), els carpins (Carassius auratus) i les carpes (Cyprinus carpio), són espècies introduïdes. A més d’altres perjudicis, com ara l’embrutiment més ràpid de l’aigua, la seva presència als estanys, fonts i basses impedeix la reproducció d’amfibis i de la majoria d’organismes aquàtics.