RAMADERIA EXTENSIVA-TRADICIONAL (Ecològica)

La ramaderia ecològica és la que es feia abans per això es diu tradicional, és la que feien els nostres avis (familiar), un sistema de producció amb l’objectiu fonamental d’obtenir aliments sans de la màxima qualitat, mitjançant la utilització òptima i racional dels recursos, respectant el medi ambient, el benestar animal i sense emprar substàncies químiques de síntesi.

On els animals disposen total o parcialment d’una base territorial amb aprofitament de pastures, prats, herbes i rostolls, propis, aliens o comunals, de manera permanent o temporal per alimentar-se (pasturatge).

Els principals avantatges de la ramaderia extensiva són l’estalvi de recursos energètics i de materials, la preservació del medi ambient i de la diversitat d’espècies i el respecte pel benestar dels animals.

Enllaç:

http://aviporto.com/blog/2016/04/14/que-es-la-ganaderia-ecologica-y-por-que-deberias-apostar-por-ella/