La classificació dels OUS

4

El primer dígit ens informa sobre la FORMA DE CRIA:

0. Gallines de producció ecològica. Explotacions poc massificades on els animals tenen llibertat de moviment i poden sortir a l’aire lliure. La seva alimentació procedeix (almenys en un 80%) de l’agricultura ecològica i es limita l’ús de medicaments.

1. Gallines camperes. Els animals es crien en naus, però tenen la possibilitat de sortir a l’aire lliure.

2. Gallines criades en sòl. Les gallines són criades en naus densament poblades sense la possibilitat de sortir a l’aire lliure.

3. Gallines criades en gàbies. És el tipus de producció més corrent, on s’utilitzen habitualment antibiòtics i altres medicaments i on es controlen fins i tot les hores de llum amb il·luminació artificial.

Els sistemes de producció en sòl (2) i en gàbies (3) afavoreixen l’explotació intensiva de la granja en detriment de la llibertat natural dels animals.

Les dos LLETRES ens indica el país d’origen. En aquest cas Espanya.

Els següents dígits ens marquen el codi de la província, el municipi i la granja on han sigut produïts.