RECORDA

Valoració: 5 de 5.

RECORDA

 • Identificar-lo amb un microxip que posa el veterinari i amb una xapa que ha de dur al coll, amb les dades bàsiques per poder-lo retornar en cas de pèrdua o robatori.
 • Inscriure’l al registre censal municipal.
 • Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió o canvi de residència de l’animal, així com la sostracció o pèrdua d’aquest.
 • Portar-lo al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessiti.
 • L’esterilització és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència dels naixements no desitjats.
 • Alimentar-lo adequadament.
 • Oferir-li afecte i proporcionar-li exercici diàriament.
 • Evitar que estigui sol més de 5 o 6 hores seguides a casa.
 • No maltractar-lo ni abandonar-lo mai.
 • La persona responsable ha de portar el document identificatiu de l’animal.
 • Ha d’anar lligat amb un collar o arnès i una corretja o cadena, que no ocasioni danys a l’animal.
 • Ser cívic amb les altres persones de l’entorn.
 • Respectar els espais destinats als infants i els jardins.
 • Evitar que causin danys o embrutin els espais.
 • Recollir les deposicions fecals.
 • Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins amb aigua.

Valoració: 5 de 5.