AUS

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Unes 120-130 espècies s’han extingit com a resultat de les activitats humanes des del segle XVII. Actualment, unes 1.200 espècies d’ocells estan amenaçades d’extinció per les activitats humanes, tot i que s’estan fent esforços per a protegir-les.

Algunes causes de la seva extinció són la caça, pesticides, atropellament o la depredació per part de gats i gossos domèstics.

La major part d’ocells són animals diürns, però alguns ocells, com la major part d’espècies de mussols i caprimúlgids, són nocturns i crepusculars, i molts ocells de les costes s’alimenten quan arriba la marea apropiada, de dia o de nit.

Les dietes dels ocells són variades i sovint inclouen nèctar, fruita, plantes, llavors, carronya i diversos animals petits, incloent-hi com per exemple, altres ocells. Com que manquen de dents, tenen un aparell digestiu adaptat per processar aliments no mastegats que s’empassen sencers.

Moltes espècies d’ocells migren per aprofitar les diferències de temperatures estacionals a escala global, dirigint-se a les fonts d’aliment més abundants i els millors hàbitats de cria. Aquestes migracions varien d’un grup a l’altre.

COLOMS

FALCÓ PELEGRÍ