PORC SENGLAR

El porc senglar eurasiàtic (Sus scrofa) és una espècie autòctona.

Avui en dia, el senglar és una espècie en expansió amb una gran capacitat d’adaptació, perquè pot viure en hàbitats molt diversos si disposa d’aliment, aigua i refugi.

En els últims anys, la proliferació d’aquesta espècie ha anat acompanyada d’un augment de les incidències relacionades amb la seva presència a l’entorn urbà.

Però el porc senglar no és una espècie urbana i, per tant, no ha d’estar present al medi urbà. Cal, doncs, treballar per aconseguir que romangui com a espècie salvatge autòctona al medi natural i impedir la seva presència a la ciutat.

principal_senglars

1 porc senglar2 porc senglar

3 porc senglar

Imatge de les diferents alimentadores de les colònies de gats dels districtes de muntanya de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de limitar i evitar l’accés dels senglars al pinso per a gats a través de la col·locació d’arquetes (estructures de formigó) que dificultin l’accés:

TRACTAMENT IMMUNOCONTRACEPTIU