ANIMALS EXÒTICS

Són espècies exòtiques perquè sobreviuen i es reprodueixen en àrees diferents de la seva distribució natural. A més, se les considera exòtiques invasores perquè s’han establert en un ecosistema, hàbitat natural o seminatural i aquesta introducció és un agent de canvi i una amenaça per a la diversitat biològica autòctona, sia pel seu comportament invasor, que desplaça les espècies autòctones o perquè en modifica l’hàbitat.

Entre les alteracions amb més impacte ocasionades per l’ésser humà destaca la introducció d’espècies exòtiques en diferents ambients naturals. Aquest problema, d’abast mundial, és considerat per la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) una de les més grans amenaces de la biodiversitat. La presència d’animals exòtics en els parcs i jardins urbans és fruit de l’abandonament de “mascotes”En molts casos, l’abandonament comporta, tard o d’hora, la mort de l’animal abandonat per raó de la seva incapacitat d’adaptació a un medi advers. En altres casos, però, l’adaptació és satisfactòria. Les espècies exòtiques o domèstiques adaptables i establertes als parcs i jardins solen ser predadors actius d’espècies autòctones o les poden desplaçar per competència directa.

En aquest context de fragilitat de les poblacions de la fauna urbana, cal impulsar programes de conservació d’àmbit local perquè certes espècies, algunes protegides legalment, no desapareguin de la ciutat.

A tall d’exemple, podem esmentar el programa de conservació dels amfibis que des de l’any 2007 s’està duent a terme a la ciutat de Barcelona i que consisteix en el monitoratge de les poblacions i en l’establiment d’uns protocols de neteja específics en un centenar de basses i fonts, on ha quedat constatada la reproducció d’aquests animals i que inclou la retirada d’espècimens exòtics. Els resultats són doblement satisfactoris, ja que no només s’aconsegueix millorar l’estat de les poblacions d’amfibis en qüestió, sinó que també altres organismes com els cargols aquàtics, els espiadimonis o les libèl·lules, les xinxes o les puces d’aigua, els sabaters o les efímeres, en surten beneficiats.